Viran täyttäminen UM/2022/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. +358 295 350 202

Asia

Lähetystöneuvos Anu Vuori-Kiikeri (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Anu Vuori-Kiikerin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.