Valtioneuvoston asetus VM/2022/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, p. +358 295 530 444

Asia

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten lain 6-13 sekä 26-28 §:ssä tarkoitetut laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnat. Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin 7-12-vuotiaiden laskennallisten kustannusten perushintaa varainhoitovuodelle 2022. Muutos liittyy 11.3.2022 vahvistettuun lakiin perusopetuslain muuttamisesta. Laissa tarkennettiin säännöstä, jolla opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Taloudelliset: Edellä mainitun lakimuutoksen kustannusvaikutus on 350 000 euroa vuodessa. Vuonna 2022 kustannusvaikutus on 146 000 euroa, koska uudistus tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Peruspalvelujen valtionosuuteen kesken vuoden tehtävä 146 000 euron lisäys muuttaa valtionosuuden laskennassa vuonna 2022 käytettäviä valtionosuustehtävien laskennallisia kustannuksia ja perushintoja 7-12-vuotiaiden osalta. Määrärahalisäys momentille 28.90.30 sisältyy vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.