Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 67/2022 vp; EV 81/2022 vp)

HE 67/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jonna Kuparinen, p. +35 8295530182

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain säästöpankkilain muuttamisesta ja lain hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.