Muutos toimikunnan kokoonpanossa STM/2022/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikunnan ja muutoksenhakujaoston kokoonpanon täydentäminen. Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin muutoksenhakujaoston kokoonpanon täydentäminen 30.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

johtaja Tuula Helander, p. 029 5163480

Asia

Täydennetään valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanoa kymmenellä uudella jäsenellä ja asetetaan yksi nykyinen jäsen varapuheenjohtajaksi sekä täydennetään erillisen muutoksenhakujaoston kokoonpanoa kahdella uudella varajäsenellä toimikunnan 30.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi. Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta: Varapuheenjohtajaksi (siirtyy toimikunnan jäsenyydestä, jossa ei jatka): apulaisprofessori, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Aleksi Tornio Jäseniksi: LT, psykiatrian erikoislääkäri Hanna-Mari Alanen DI (kemia), maallikko Nadja Kiiskinen LT, dosentti (kokeellinen lastentautioppi), lastentautien erikoislääkäri Samuli Rautava neurologian erikoislääkäri, dosentti Jussi Sipilä LT, sisätautien erikoislääkäri, dosentti (kardiologia) Heikki Ukkonen VTM (käytännöllinen filosofia) Mireille Isaro OTT, VT Niina Lehtonen LT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Kaisa Riala LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Jussi Lehto MBA, LT, erikoistuva lääkäri (pediatria) Maria (Aino) Hemming-Harlo Muutoksenhakujaosto Varajäseniksi: DI (kemia), maallikko Nadja Kiiskinen LT, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Helena Kääriäinen

Esitys

Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin muutoksenhakujaoston kokoonpanon täydentäminen 30.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Vaikutukset

KUSTANNUKSET: Toimikunnan toiminta on pääosin nettobudjetoitua. Toimikunnan menot maksetaan momentilta 33.02.05.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.