Valtioneuvoston asetus MMM/2022/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Heta Ratasvuori, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162016
Asia
Asetusehdotuksella tarkennettaisiin ja selkeytettäisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävien tukien hallinnointiin ja hankkeiden toteuttamiseen liittyviä sääntöjä ja menettelyjä. Asetusehdotus sisältää säännökset tuen määrästä, hyväksyttävistä kustannuksista, vastikkeetta tehdyn työn arvosta ja määrästä, avustusmuodoista sekä tuensaajalta edellytettävästä kehittämissuunnitelmasta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksella säädettävät tehtävät ja velvoitteet voidaan hoitaa julkisen talouden suunnitelman ja hyväksyttyjen valtion talousarvioiden mukaisesti. Ohjelmakauden 2021–2027 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta maksettavat menot on budjetoitu momentille 30.40.62 elinkeinokalatalouden edistäminen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen