Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/2022 vp; EV 80/2022 vp)

HE 32/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallitusneuvos Tanja Viljanen, p. 029 5162353

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.