Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/96

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi (HE 82/2022 vp; EV 86/2022 vp)

HE 82/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta, lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain verotusmenettelystä annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen