Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/80

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2022 vp; EV 102/2022 vp)

HE 68/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi ja määrää lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta ja lain verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022 sekä muut liitteenä olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen