Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2022/28

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

HE 80/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Timo Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5140119
Asia
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 80/2022 vp; PeVL 36/2022 vp; PuVM 3/2022 vp; EV 98/2022 vp)
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta ja lain ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen