Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/63

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajavartiolain muuttamisesta (HE 94/2022 vp; EV 100/2022 vp)

HE 94/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rajavartiolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen