Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/19

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2022 vp; EV 93/2022 vp)

HE 22/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150071
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi, ja määrää lain positiivisesta luottotietorekisteristä tulemaan voimaan 1.8.2022, lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1.1.2023 sekä lain kuluttajansuojalain 7 luvun 14 §:n ja 7 a luvun 11 §:n muuttamisesta ja lain luottotietolain muuttamisesta tulemaan voimaan 1.4.2024.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen