Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/70

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta (HE 86/2022 vp; EV 89/2022 vp)

HE 86/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Milla Mustamäki, Hallitussihteeri p.029 5163261
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja lain liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen