Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2022/137

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Viveca Still, p. +35 8295530558

Asia

Kuntaministeri Sirpa Paaterolle tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen sopimus väestön rekisteröinnistä.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa kuntaministeri Sirpa Paateron tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen väestön rekisteröinnistä.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.