Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2022/137

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Viveca Still, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530558
Asia
Kuntaministeri Sirpa Paaterolle tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen sopimus väestön rekisteröinnistä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa kuntaministeri Sirpa Paateron tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen väestön rekisteröinnistä.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen