Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/39

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 95/2022 vp; EV 94/2022 vp)

HE 95/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Elina Anttila, p. +358 295 330 188

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Saavutettavuuskirjasto Celiasta ja lain yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.