Tehtävään määrääminen OM/2022/123

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Tuomioistuinlain (673/2016) 6 luvun 2 §:n mukaan työtuomioistuimessa on neljätoista asiantuntijajäsentä, joista kaksi on lainoppineita ja sellaisia, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja. Saman lain 17 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan asiantuntijajäsenille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet työtuomioistuimeen. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Työtuomioistuin on esittänyt, että asiantuntijajäseniksi ja asiantuntijajäsenten varajäseneksi, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, määrätään jäljellä olevaksi toimikaudeksi asiantuntijajäseneksi käräjätuomari Markku Saarikoski, asiantuntijajäseneksi käräjätuomari Riitta Kiiski ja asiantuntijajäsenten varajäseneksi hovioikeudenneuvos Jussi Kivi.

Esitys

Tasavallan presidentti määrää työtuomioistuimeen lainoppineeksi asiantuntijajäseneksi, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, käräjätuomari Markku Saarikosken; lainoppineeksi asiantuntijajäseneksi, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, käräjätuomari Riitta Kiisken, ja lainoppineen asiantuntijajäsenen varajäseneksi, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, hovioikeudenneuvos Jussi Kiven, kaikki 1.9.2022 alkaen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Työtuomioistuimen esitys 29.7.2022 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.