Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/112

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp; EV 85/2022 vp)

HE 132/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, p. 029 5150314

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa vanhemmuuslain ja siihen liittyvät lait ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.