Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/92

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta (HE 79/2022 vp; EV 84/2022 vp)

HE 79/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Heikki Yrjölä, Kaupallinen neuvos p.029 5351141
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansallisesta vientilupaviranomaisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen