Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/92

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta (HE 79/2022 vp; EV 84/2022 vp)

HE 79/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Heikki Yrjölä, p. 029 5351141

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansallisesta vientilupaviranomaisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.