Tasavallan presidentin asetus OM/2022/127

« Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eCall-hätäpuhelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus eCall-hätäpuhelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Asetuksessa on tarkoitus säätää Ahvenanmaan tieliikennelain (Ålands författningssamling 1983:27) 74 §:n nojalla Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 305/2013 tarkoitettujen toimivaltaisen viranomaisen tehtävien siirtämisestä Liikenne- ja viestintävirastolle. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 15.9.2022.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen eCall-hätäpuhelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen