Muutos valtioneuvostossa VNK/2022/91

« Tasavallan presidentin esittely 6.10.2022 13.45

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Esitys

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä lääketieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Aki Lindénin valtioneuvoston jäsenyydestä ja perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä ja nimittää valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Katriina Kiurun valtioneuvoston jäseneksi ja perhe- ja peruspalveluministeriksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.