Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/145

« Tasavallan presidentin esittely 19.9.2022 18.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana (HE 130/2022 vp; EV 105/2022 vp)

HE 130/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Hallitussihteeri Suvi Velic, p. +35 8295163627

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä syyskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.