Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/145

« Tasavallan presidentin esittely 19.9.2022 18.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana (HE 130/2022 vp; EV 105/2022 vp)

HE 130/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Suvi Velic, Hallitussihteeri p.+35 8295163627
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen