Viran täyttäminen OM/2022/162

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Hanna Helena Vainionpää Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Nina Kaarina Träskbäck

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Hanna Helena Vainionpään 1.11.2022 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Nina Kaarina Träskbäckin 1.11.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.