Viran täyttäminen OM/2022/161

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtyneen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Sofia Kristiina Laaksonen Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Satu Susanna Aspelund, hallinto-oikeustuomari Bettina Patricia Kermann, hallinto-oikeustuomari Henna-Reetta Marjatta Rintala, hallinto-oikeustuomari Merja Maria Tuulikki Majanen, hallinto-oikeustuomari Anni Marketta Tuomaala ja hallinto-oikeustuomari Anna-Kristiina Karikko Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, johtava ympäristötarkastaja Saara Susanna Juopperi ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ympäristöylitarkastaja Jaakko Antti Samuli Tuhkanen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Sofia Kristiina Laaksosen 1.12.2022 lukien, Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Satu Susanna Aspelundin 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Bettina Patricia Kermannin 1.1.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Henna-Reetta Marjatta Rintalan 1.1.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Merja Maria Tuulikki Majasen 1.1.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anni Marketta Tuomaalan 1.1.2023 lukien ja kuudenneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anna-Kristiina Karikon 1.1.2023 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtyneen hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, johtavan ympäristötarkastajan Saara Susanna Juopperin 1.11.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, ympäristöylitarkastaja Jaakko Antti Samuli Tuhkasen 1.11.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virat 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.