Viran täyttäminen OM/2022/159

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Tarja Maaret Kalliomäki ja käräjätuomari Taina Maria Johanna Savolainen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Hanna Maria Liippo Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Jaana Hannele Kumpumäki ja määräaikainen käräjätuomari Aapo Aleksi Niskanen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Juha Petteri Palkamo ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Suvi Pälvi Toivonen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Anne Kristiina Muranen

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Keski-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Tarja Maaret Kalliomäen 1.11.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Taina Maria Johanna Savolaisen 1.11.2022 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Hanna Maria Liipon 1.11.2022 lukien, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Jaana Hannele Kumpumäen 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Aapo Aleksi Niskasen 1.1.2023 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän Juha Petteri Palkamon 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Suvi Pälvi Toivosen 1.11.2022 lukien ja Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Anne Kristiina Murasen 1.11.2022 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virat 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmä (virat 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmä (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.