Viran täyttäminen OM/2022/171

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Simo Tapio Kolehmainen, määräaikainen hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Maarit Elisabet Leppänen, käräjätuomari Aino Helena Valkama ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Juhana Moilanen.

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Simo Tapio Kolehmaisen 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Maarit Elisabet Leppäsen 1.1.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Aino Helena Valkaman 1.1.2023 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Mikko Juhana Moilasen 1.1.2023 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.