Viran täyttäminen OM/2022/171

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkoihin esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Simo Tapio Kolehmainen, määräaikainen hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Maarit Elisabet Leppänen, käräjätuomari Aino Helena Valkama ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Juhana Moilanen.

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Simo Tapio Kolehmaisen 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Maarit Elisabet Leppäsen 1.1.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Aino Helena Valkaman 1.1.2023 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Mikko Juhana Moilasen 1.1.2023 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.