Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/64

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 90/2022 vp; EV 106/2022 vp)

HE 90/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Maija Mela, p. 029 5162249
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen