Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/141

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2022 vp; EV 114/2022 vp)

HE 188/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen