Eduskunnan kirjelmä STM/2022/165

« Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jäänyttä lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp; VJL 2/ 2022 vp; EK 37/ 2022 vp)

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Johtaja Jaana Huhta, p. 029 5163407

Asia

Hallitus antoi vuoden 2021 valtiopäivillä osana hallituksen esitystä HE 231/2021 vp esityksensä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi 27 päivänä kesäkuuta 2022 hallituksen esitykseen sisältyneen lain iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Tasavallan Presidentti on päättänyt 26 päivänä elokuuta 2022 jättää edellä sanotun lain vahvistamatta, jolloin laki palautui eduskunnan käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 15/2022 vp). Eduskunta on 29 päivänä syyskuuta 2022 perustuslain 77 §:n ja 78 §:n nojalla hyväksynyt lain asiasisällöltään muuttamattomana. Eduskunnan uudelleen hyväksymä, vahvistamatta jääneenä palautunut laki tulee perustuslain 79 §:n 2 momentin mukaan voimaan ilman presidentin vahvistusta. Tasavallan Presidentin on kuitenkin allekirjoitettava laki ja asianomaisen ministerin varmennettava laki.

Esitys

Tasavallan Presidentti allekirjoittaa lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.