Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/145

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 124/2022 vp; EV 110/2022 vp)

HE 124/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Minna Ojala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530291
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen