Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/90

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 73/2022 vp; EV 119/2022 vp)

HE 73/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Elina Isoksela, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530116
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain muuttamisesta ja lain julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen