Viran täyttäminen OM/2022/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen ja oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan, 1.12.2022 lukien avoimeksi tulevaan korkeimman oikeuden jäsenen virkaan nimitetään 1.1.2023 lukien määräaikainen oikeusneuvos, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, ja että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään ajaksi 1.1.2023–31.10.2027 hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamies.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisen 1.1.2023 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamiehen ajalle 1.1.2023–31.10.2027.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen