Viran täyttäminen OM/2022/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12, erityistä kielitaitoa edellyttävä) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Kristian Johannes Sjöblom Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Kirsi Marita Erkkilä

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden erityistä kielitaitoa edellyttävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän Kristian Johannes Sjöblomin 1.1.2023 lukien ja Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Kirsi Marita Erkkilän 1.1.2023 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen