Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 VN 104/2022

Istunnon ajankohta 24.11.2022 13.00

24.11.2022 13.57 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.