Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 VN 104/2022

Istunnon ajankohta 24.11.2022 13.00

24.11.2022 13.57 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.