Viran täyttäminen OM/2022/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Tomi Santeri Seppä, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Joonas Santeri Ahtonen, asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Riikka-Emilia Karoliina Laitinen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Maarit Tuulia Mallinson, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Lotta Maria Haverinen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Helena Charlotte Stenbacka Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Elina Punta ja hallinto-oikeuden esittelijä Maria Tuulia Kuusinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Pekka Antti Kalevi Patrakka

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Tomi Santeri Sepän 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Joonas Santeri Ahtosen 1.1.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan asessorin, hallinto-oikeuden esittelijän Riikka-Emilia Karoliina Laitisen 1.1.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Maarit Tuulia Mallinsonin 1.1.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Lotta Maria Haverisen 1.1.2023 lukien ja kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Helena Charlotte Stenbackan 1.1.2023 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Hanna Elina Punnan 1.12.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeuden esittelijän Maria Tuulia Kuusisen 1.12.2022 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Pekka Antti Kalevi Patrakan 1.12.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.