Viran täyttäminen OM/2022/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Tomi Santeri Seppä, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Joonas Santeri Ahtonen, asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Riikka-Emilia Karoliina Laitinen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Maarit Tuulia Mallinson, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Lotta Maria Haverinen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Helena Charlotte Stenbacka Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Elina Punta ja hallinto-oikeuden esittelijä Maria Tuulia Kuusinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Pekka Antti Kalevi Patrakka

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Tomi Santeri Sepän 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Joonas Santeri Ahtosen 1.1.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan asessorin, hallinto-oikeuden esittelijän Riikka-Emilia Karoliina Laitisen 1.1.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Maarit Tuulia Mallinsonin 1.1.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Lotta Maria Haverisen 1.1.2023 lukien ja kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Helena Charlotte Stenbackan 1.1.2023 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Hanna Elina Punnan 1.12.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeuden esittelijän Maria Tuulia Kuusisen 1.12.2022 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Pekka Antti Kalevi Patrakan 1.12.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen