Viran täyttäminen OM/2022/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Riikka Liina Tuomela Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Juho Kristian Heiskala Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Mika Juhani Koivunen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jaana Marjatta Lehto Virkaan 6) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkala Virkaan 7) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Sarianna Teresa Ervasti

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Riikka Liina Tuomelan 1.1.2023 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Juho Kristian Heiskalan 1.12.2022 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Väinö Antero Ilveskosken 1.1.2023 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mika Juhani Koivusen 1.12.2022 lukien, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Jaana Marjatta Lehdon 1.1.2023 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkalan 1.1.2023 lukien ja Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Sarianna Teresa Ervastin 1.12.2022 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.