Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2022/184

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2023

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. +358 295 162 300

Asia

Esitetään annettavaksi uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Nykyinen asetus (1154/2021) on voimassa 31.12.2022 asti. Kirjaamisasioista perittävien maksujen tulee vastata suoritteiden tuottamisesta Maanmittauslaitokselle aiheutuvien kustannusten määrää. Omakustannusarvon toteuttamiseksi kirjaamisasioista perittäviä maksuja ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin 5,0 prosenttia. Korotustarve perustuu yleisen kustannustason nousuun. Kiinteistökaupan verkkopalvelun (KVP) kautta tehtävistä kiinteistöluovutuksista ja kiinnityksiä koskevien asioiden käsittelystä perittäviä maksuja esitetään korotettaviksi 5,8 %. Sähköisen asioinnin yleinen kustannustason nousu on 5,3 %.Korotuksella katetaan myös kirjaamisasioiden käsittelyn kustannuksia. Osakehuoneistorekisteriin tehtävistä kirjauksista ja muista merkinnöistä perittäviä maksuja ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin 5 %. Osakehuoneistorekisteriä koskevien kirjaussuoritteiden ei tarvitse olla kustannusvastaavia huoneistotietojärjestelmästä annetun lain (1328/2018) vuoden 2023 loppuun ulottuvan siirtymäkauden aikana. Kaupanvahvistuksesta perittäviä maksuja ei ehdoteta muutettaviksi.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Kirjaamismaksujen tulokertymäksi arvioidaan vuonna 2023 noin 24 miljoonaa euroa. Kustannusvastaavuus lainhuutoasioissa, kiinnitysasioissa ja erityisissä oikeuksissa toteutuu uusilla korotetuilla hinnoilla ehdotuksessa arvioiduin kustannuksin ja suoritemäärin. Sähköisen asiointijärjestelmän käytöstä (KVP) perittävät maksut ovat ehdotuksessa arvioiduilla tuotoilla ja kustannuksilla kustannusvastaavat vuonna 2023. Kaupanvahvistustoiminta on voimassa olevilla hinnoilla kustannusvastaavaa vuonna 2023.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.