Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2022/183

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2023 ja 2024

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. +358 295 162 300

Asia

Esitetään annettavaksi uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta asetuskaudeksi 2023-2024. Nykyisen asetuksen (1153/2021) voimassaolo päättyy 31.12.2022. Kiinteistötoimitusmaksuja ehdotetaan korotettaviksi keskimäärin 11,1 %. Aikaveloitteisten kiinteistötoimitusten tuntihintoihin ehdotetaan keskimäärin 6,6 % korotusta. Korotustarve perustuu yleisen kustannustason muutokseen.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitustuotannon tulokertymäksi on arvioitu vuonna 2023 noin 40,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 41 miljoonaa euroa. Tulot sisältyvät Maanmittauslaitoksen nettoperiaatteella budjetoituun toimintamenomomenttiin 30.70.01. Kiinteistötoimitusmaksulaissa tarkoitettu omakustannusarvo toteutuu asetuskautena ehdotetuilla maksujen tarkistuksilla ja kiinteistötoimitustuotannon tuottavuuden kasvulla.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.