Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/135

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 142/2022 vp; EV 138/2022 vp)

HE 142/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen