Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/135

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 142/2022 vp; EV 138/2022 vp)

HE 142/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Terhi Salmela, p. +358 295 150 203

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.