Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/156

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 216/2022 vp; EV 159/2022 vp)

HE 216/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Terhi Salmela, p. +358 295 150 203

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.