Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/156

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 216/2022 vp; EV 159/2022 vp)

HE 216/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen