Viran täyttäminen OM/2022/209

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Jaana Maija Hemminki, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Karita Kristina Lassila ja hovioikeudenneuvos Jukka Petteri Loiva Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Atte Kalevi Andersson

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Maija Hemmingin 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Karita Kristina Lassilan 1.1.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Jukka Petteri Loivan 1.1.2023 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Atte Kalevi Anderssonin 1.1.2023 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.