Viran täyttäminen OM/2022/208

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ville Ilmari Aaltonen ja käräjätuomari Hannu Jaakko Laakso Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Marja Sinikka Savolainen

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Ville Ilmari Aaltosen 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Hannu Jaakko Laakson 1.2.2023 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Marja Sinikka Savolaisen 1.1.2023 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.