Viran täyttäminen OM/2022/207

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Eriikka Anneli Kaipiainen Virkoihin 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Petri Antero Marttila ja hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemi Virkoihin 3) esitetään nimitettäväksi asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Johanna Tampio ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anni Lotta Kontturi Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Teemu Petteri Hirvonen

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Eriikka Anneli Kaipiaisen 1.2.2023 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Petri Antero Marttilan 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemen 1.1.2023 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan asessori, hallinto-oikeuden esittelijän Heidi Johanna Tampion 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Anni Lotta Kontturin 1.1.2023 lukien, Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Teemu Petteri Hirvosen 1.1.2023 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *
  5. Esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhteenveto (virka 3) *
  7. Esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhteenveto (virka 4) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.