Viran täyttäminen OM/2022/206

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T13) viran täyttäminen 2) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T11) viran täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen esittelijäneuvos, markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savola Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Markus Jouni Ukkola

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen esittelijäneuvoksen, markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savolan 1.1.2023 lukien ja markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Markus Jouni Ukkolan 1.1.2023 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.