Viran täyttäminen OM/2022/206

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T13) viran täyttäminen 2) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T11) viran täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen esittelijäneuvos, markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savola Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Markus Jouni Ukkola

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen esittelijäneuvoksen, markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savolan 1.1.2023 lukien ja markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Markus Jouni Ukkolan 1.1.2023 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.