Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/136

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta (HE 180/2022 vp; EV 143/2022 vp)

HE 180/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Eeva Vartio, p. 029 5163122

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.