Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/154

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 235/2022 vp; EV 162/2022 vp)

HE 235/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lapsilisälain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 9 päivänä joulukuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.