Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/154

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 235/2022 vp; EV 162/2022 vp)

HE 235/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lapsilisälain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 9 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen