Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/179

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 266/2022 vp; EV 198/2022 vp)

HE 266/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen