Eduskunnan kirjelmä LVM/2022/123

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jääneenä palautunutta lakia yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian välillä tehdystä sopimuksesta (HE 23/2022 vp; EK 49/2022 vp; VJL 3/2022 vp)

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Emil Asp, p. 029 5342498

Asia

Edellä sanottu laki on jäänyt vahvistamatta, koska sitä ei ole perustuslain 77 §:ssä säädetyssä määräajassa esitelty tasavallan presidentille vahvistamista varten, jolloin laki palautui eduskunnan käsiteltäväksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 12/2022 vp). Eduskunta on 8 päivänä marraskuuta 2022 perustuslain 77 §:n ja 78 §:n nojalla hyväksynyt lain asiasisällöltään muuttamattomana. Eduskunnan uudelleen hyväksymä, vahvistamatta jääneenä palautunut laki tulee perustuslain 79 §:n 2 momentin mukaan voimaan ilman presidentin vahvistusta. Tasavallan Presidentin on kuitenkin allekirjoitettava laki ja asianomaisen ministerin varmennettava laki.

Esitys

Tasavallan Presidentti allekirjoittaa lain yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian välillä tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.