Eduskunnan kirjelmä LVM/2022/124

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jääneenä palautunutta lakia yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta (HE 24/2022 vp; EK 50/2022 vp; VJL 4/2022 vp)

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emil Asp, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342498
Asia
Edellä sanottu laki on jäänyt vahvistamatta, koska sitä ei ole perustuslain 77 §:ssä säädetyssä määräajassa esitelty tasavallan presidentille vahvistamista varten, jolloin laki palautui eduskunnan käsiteltäväksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 13/2022 vp). Eduskunta on 8 päivänä marraskuuta 2022 perustuslain 77 §:n ja 78 §:n nojalla hyväksynyt lain asiasisällöltään muuttamattomana. Eduskunnan uudelleen hyväksymä, vahvistamatta jääneenä palautunut laki tulee perustuslain 79 §:n 2 momentin mukaan voimaan ilman presidentin vahvistusta. Tasavallan Presidentin on kuitenkin allekirjoitettava laki ja asianomaisen ministerin varmennettava laki.
Esitys
Tasavallan Presidentti allekirjoittaa lain lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen