Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2022/126

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emil Asp, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342498
Asia
Hallitusneuvos Päivi Jämsälle tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välinen lentoliikennesopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa hallitusneuvos Päivi Jämsän tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärven allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen