Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2022/126

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Emil Asp, p. 029 5342498

Asia

Hallitusneuvos Päivi Jämsälle tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa hallitusneuvos Päivi Jämsän tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärven allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.