Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/181

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta (HE 202/2022 vp; EV 140/2022 vp)

HE 202/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Antti Sinkman, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530817
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen