Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/181

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta (HE 202/2022 vp; EV 140/2022 vp)

HE 202/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.