Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/179

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2022 vp; EV 141/2022 vp)

HE 204/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen