Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/179

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2022 vp; EV 141/2022 vp)

HE 204/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Annala, p. +35 8295530318

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.